• Mdr Sey t'es bien cOn xD

 • Anonyme

  tes bien moche comme garcon

 • Anonyme

  tiiT' iN'crust' dpààSs'age ùN' tii +5
  éy j'En' profiiTe POoùR' te diiR' kta l'aiiR trow' sympàà =D
  jconnèy ùss'El enfiiN jabitèy là bàs c un troù pOmmèy mèy on sèclate =)
  jte raconteu' ùN' pe ma liFe' lol allèy a+

 • Anonyme

  si sii miiGnOon' yà riiEn' à diiRe